StumbleUpon: Servis koji ubija dosadu

StumbleUpon je jedinstveni servis koji Vam plasira web stranice kakve se Vama sviđaju, a što više “stumblate”, rezultati će biti bolji. Princip StumbleUpon servisa jest da se registrirate, zatim “stumblate” i pregledavate stranice. Kada Vam se neka stranica otvori, imate opciju da ju ocjenite dobrom ili lošom (palac dolje/gore). Na taj način, StumbleUpon uči kakvi… Continue reading StumbleUpon: Servis koji ubija dosadu